Corona-crisis | Deel 1: Fiscale gunstmaatregelen en versoepeling van de regels voor algemene vergaderingen

Wat moet u als ondernemer zeker weten in het kader van de corona-crisis?

Fiscale gunstmaatregelen

  • Automatisch uitstel van betaling van btw (tot 20 mei 2020) en bedrijfsvoorheffing

De federale overheid voorziet automatisch uitstel voor indiening van de btw-aangifte en de intracommunautaire opgave en de betaling ervan.

Aangepaste deadlines voor de btw-aangifte en intracommunautaire opgave

Over de periode:In te dienen vóór:Te betalen vóór:
Februari 20206 april 202020 mei 2020
Maart 20207 mei 202020 juni 2020
1e kwartaal 20207 mei 202020 juni 2020

Er wordt tevens automatisch uitstel voorzien voor betaling van bedrijfsvoorheffing.

Aangepaste deadlines voor de betaling van bedrijfsvoorheffing

Over de periode:Te betalen vóór:
Februari 202013 mei 2020
Maart 202015 juni 2020
1e kwartaal 202015 juni 2020

Er kunnen steunmaatregelen aangevraagd worden die bestaan uit afbetalingsplannen, vrijstellingen van nalatigheidsintresten, opschorting van boetes voor niet-betaling, btw, personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting. Deze aanvragen dienen ingediend te worden vóór 30 juni 2020.

  • Een btw-krediet, dat dateert van de btw-aangifte van februari 2020, kan onder bepaalde voorwaarden versneld terugbetaald worden, nl. op 30 april in plaats van op 29 mei of 30 juni.
  • 2 maanden uitstel van betaling voor zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting. Deze maatregel geldt voor de afrekening van de belastingen voor het aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020. Ook hier gelden bijkomende steunmaatregelen bij schulden inzake personen- en vennootschapsbelasting.
  • De inning van de verkeersbelasting wordt met vier maanden uitgesteld.
  • Uitstel voor het indienen van de aangiften in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting niet-inwoners vennootschappen tot en met 30 april 2020

Versoepeling van de regels voor de algemene vergaderingen

Algemene vergaderingen van vennootschappen en verenigingen die vóór 19 april samengeroepen zijn, mogen later georganiseerd worden: tot 10 weken na de uiterste datum (die in de meeste gevallen 30 juni is). Er kan ook digitaal of schriftelijk vergaderd worden, ook als dit nog niet voorzien was in de statuten van de vennootschap.

Deel dit met je vrienden

Bekijk ook

Bekijk alle berichten