Fiscaliteit

Accant werkt nauw samen met fiscale en juridische experten, notarissen en bedrijfsrevisoren. Hierdoor kunnen we snel schakelen wanneer nodig en zijn we in staat om een multidisciplinaire aanpak aan te bieden.
We leveren fiscaal advies gebaseerd op een grondige kennis van jouw dossier, gecombineerd met onze boekhoudkundige, fiscale en financiële expertise. We waken over de kwaliteit van onze dienstverlening doordat zowel het kantoor als de aandeelhouders en verschillende medewerkers een beroepstitel hebben van het ITAA. Verder investeren we op regelmatige basis in opleidingen voor onze medewerkers.

Laten we kennis maken

Fiscaliteit

Wat doen we allemaal?

Fiscaliteit
 • Voorbereiden en indienen van de periodieke btw-aangifte en bijhorende formaliteiten
 • Voorbereiden en indienen van de fiscale aangiftes: personenbelasting, vennootschapsbelasting en aangifte niet-inwoners
 • Bijstand tijdens belastingcontroles en vertegenwoordiging bij de fiscale administratie
 • We gaan voor een optimale toepassing van de fiscale wetgeving en voor proactief fiscaal advies
Specifieke opdrachten
 • Advies bij een fusie of splitsing van vennootschappen
 • Bijstand bij de vereffening van een vennootschap
 • Advies over de verschillende vennootschapsvormen
 • Due diligence-rapportering naar aanleiding van overdrachten of samenwerkingen
 • Waarderingsrapporten
 • Consolidatierapporteringen en vermogensstaten
 • Investeringsanalyses
 • Advies inzake successie- en vermogensplanning

Kies zelf jouw manier van samenwerken

volledig digitale samenwerking met akanta
Volledig digitaal

Krijg advies over hoe je jouw financiële en boekhoudkundige administratie kan digitaliseren. Ontdek de voordelen van een boekhouding die je in real-time kan opvolgen en hoe je de vinger aan de pols houdt om jouw onderneming financieel en fiscaal gezond te houden.

Bekijk de voordelen
 • Boekhouding kan in real-time ingediend worden
 • Digitale transfer van bankafschriften naar de boekhouding
 • Digitale transfer van loondocumenten naar de boekhouding
 • Krijg advies over online tools zoals het digitaal platform My.Akanta voor aan- en verkoopfacturen
 • Volg je boekhouding in real-time op via jouw klantenzone en financiële rapportering op maat
semi digitaal samenwerken met akanta
Semi-digitaal

Krijg advies over de verschillende mogelijkheden om jouw administratieve processen te digitaliseren. Als financiële partner zitten we in een bevoorrechte positie bij ondernemers en komen met veel tools in aanmerking. We werken een plan uit om op jouw ritme te digitaliseren én we gaan ervoor om meer info uit de cijfers te halen.

Bekijk de voordelen
 • Uitwerken van een (stapsgewijs) digitaliseringstraject van het administratieve proces in jouw vennootschap
 • Boekhouding kan in real-time ingediend worden
 • Digitale transfer van bankafschriften naar de boekhouding
 • Digitale transfer van loondocumenten naar de boekhouding
 • Krijg advies over online tools zoals onder andere het digitaal platform My.Akanta voor aan- en verkoopfacturen
 • Volg je boekhouding in real-time op via jouw klantenzone en financiële rapportering op maat
klassieke methode van samenwerken met akanta
Klassieke methode

Volg je boekhouding op via onze klassieke dienstverlening. Maandelijkse opvolging ook mogelijk wanneer er btw-aangiftes per kwartaal ingediend worden.

Wat betekent dit concreet?
 • Breng de documenten op papier binnen
 • Digitale transfer van bankafschriften naar de boekhouding
 • Digitale transfer van loondocumenten naar de boekhouding
 • Volg je boekhouding op via jouw klantenzone

Voor meer info check ook onze nuttige links