De Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen

Ben je een zelfstandige zonder vennootschap? Dan kan je binnenkort een Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ) afsluiten. Dat is een nieuwe oplossing om zelf voor een aanvullend pensioen te zorgen. Wij vertellen je er hier alles over.

Waarom is een POZ interessant?

Een zelfstandige zorgt best zelf voor een aanvullend pensioen. Zijn gemiddeld wettelijk pensioen ligt immers een stuk lager dan dat van een werknemer en veel lager dan dat van een ambtenaar.

Ben je een zelfstandige met een vennootschap, dan kan je een individuele pensioentoezegging (IPT) en een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) afsluiten. Werk je als zelfstandige evenwel zonder een vennootschap, en heb je dus een eenmanszaak, dan kan je een IPT vergeten. Blijft enkel nog het VAPZ over, maar de maximumpremie daarvoor is begrensd tot een al bij al beperkt bedrag. Om die lacune op te vangen werd de POZ geschapen.

Voor wie?

Wie kan een POZ afsluiten?

  • zelfstandigen met een eenmanszaak in hoofdberoep
  • zelfstandigen met een eenmanszaak in bijberoep (als ze minstens drie jaar actief zijn en voldoende sociale bijdragen betalen)
  • vrijeberoepers (zonder vennootschap) in hoofd- en bijberoep
  • meewerkende echtgenoten
  • zelfstandige helpers

Hoeveel kan je storten?

De maximumpremie wordt berekend op basis van de 80%-regel. Maar wel een aangepaste versie daarvan. Er wordt immers gewerkt met een referentie-inkomen dat berekend wordt op basis van het gemiddelde beroepsinkomen van de drie voorgaande kalenderjaren. Wij kunnen voor jou berekenen hoeveel jouw maximale premie dan precies bedraagt.

Betaal je een premietaks op je POZ?

Ja, die bedraagt 4,4%, evenveel als bij een IPT. Bij een VAPZ betaal je dan weer geen premietaks.

Krijg je een gegarandeerd rendement?

Dat is mogelijk. Je kan investeren in een POZ die je een gewaarborgd rendement oplevert (tak 21), maar je kan ook kiezen voor een formule waarbij je rendement afhangt van de resultaten van één of meerdere onderliggende beleggingsfondsen (tak 23). Ter vergelijking: bij een VAPZ kan je enkel kiezen voor tak 21.

Belastingvoordeel op een POZ?

Ja, hoor. De premies die je stort bezorgen je een fiscaal voordeel van 30% + gemeentelijke opcentiemen. Dat is minder dan bij een VAPZ, waarbij de premie een belastingvoordeel oplevert tegen de marginale aanslagvoet.

Hoeveel belasting betaal je op het einde?

Op het eindkapitaal betaal je

  • 10% personenbelasting (niet op de winstdeelnames)
  • een solidariteitsbijdrage (meestal 2%)
  • een Riziv-bijdrage van 3,55%

Vanaf wanneer kan je een POZ afsluiten?

Vanaf drie maanden na de publicatie van de nieuwe regels in het Staatsblad. Dat is voor binnenkort voorzien. Nog enkele maanden geduld dus, maar normaal gezien zal dit in 2018 zeker nog mogelijk zijn!

Deel dit met je vrienden

Bekijk ook

Bekijk alle berichten