Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte

sluiten


Welke nieuwigheden komen er sinds 1 januari 2018 op u af?

Op 29 december 2017 werd de Programmawet in het Staatsblad gepubliceerd. Die zorgde voor heel wat nieuwigheden op fiscaal en financieel vlak. Waaraan mag u zich verwachten?

 

Lagere vennootschapsbelasting

De tarieven in de vennootschapsbelasting gaan naar beneden. Dit gebeurt in twee fasen:

 

Voor boekjaren die starten vanaf 1 januari 2018 (aanslagjaar 2019)

 

Daling basistarief

Het basistarief in de vennootschapsbelasting verlaagt van 33,99% naar 29,58%. In deze percentages is de aanvullende crisisbijdrage (die daalt van 3 naar 2%) al opgenomen.

 

Voordelig kmo-tarief

Kmo’s kunnen een tarief in de vennootschapsbelasting genieten van 20,40% op hun eerste winstschijf tot € 100.000. Er moeten dan wel een aantal voorwaarden vervuld zijn. Zo dient de vennootschap een minimale bedrijfsleidersbezoldiging uit te keren van € 45.000.

 

De voorwaarde voor de minimale bedrijfsleidersbezoldiging is niet van toepassing

  • als de belastbare winst van het bedrijf lager ligt dan € 45.000. Dan moet de minimumbezoldiging minstens gelijk zijn aan het belastbare resultaat (na uitkering van de bezoldiging) om het kmo-tarief te genieten.
  • tijdens de eerste vier belastbare tijdperken na de oprichting van de vennootschap.

 

Als de vennootschap een te lage bedrijfsleidersbezoldiging stort, dan wordt er een bijkomende bijzondere aanslag geheven van 5,1% op het “tekort” aan bezoldiging. Vanaf aanslagjaar 2021 wordt deze bijzondere aanslag verhoogd tot 10% en … is aftrekbaar als beroepskost.

 

Ruimer dividend in combinatie met verlaagd tarief mogelijk

Een vennootschap die tot nu toe meer dan 13% van het gestorte kapitaal aan dividenden uitkeerde, verloor het recht op het verlaagde tarief. Deze regel wordt afgeschaft.

 

Vanaf 1 januari 2020 (aanslagjaar 2021)

Het basistarief daalt verder tot 25%. De aanvullende crisisbijdrage wordt afgeschaft.

 

 

Notionele intrestaftrek

De notionele intrestaftrek wordt voortaan berekend op basis van de aangroei van het eigen vermogen, en niet langer op het totale eigen vermogen.

 

Niet-indienen van een aangifte wordt strenger bestraft

De minimale belastbare basis verhoogt. Voor 2018 en 2019 bedraagt die € 34.000, vanaf 2020 € 40.000. Bij een herhaalde inbreuk wordt er een extra bestraffing voorzien.

 

Voorafbetalen is een must

Het niet-voorafbetalen van de vennootschapsbelasting wordt een pak duurder bestraft. De basisrentevoet waarop het vermeerderingspercentage berekend wordt, verhoogt immers, waardoor de belastingvermeerdering minstens 6,75% wordt in plaats van 2,25%.

 

Eenmalige investeringsaftrek naar 20%

De eenmalige investeringsaftrek wordt voor 2018 en 2019 verhoogd van 8% tot 20%. Dit geldt voor kmo’s en eenmanszaken.

 

Verdubbeling van de Wijninckxbijdrage

De bijzondere socialezekerheidsbijdrage, ook gekend als de Wijninckx-bijdrage, verdubbelt van 1,5 tot 3%. Deze bijdrage wordt geheven op het premiegedeelte voor het aanvullend pensioen van een bedrijfsleider dat hoger ligt dan € 31.836 (bedrag voor 2017).

 

Sneller uitkering voor arbeidsongeschikte zelfstandigen

Zelfstandigen die arbeidsongeschikt zijn door een ziekte of ongeval, krijgen een uitkering na twee weken. Voordien was dit na een maand.

 

Nieuw: Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ)

Ook zelfstandigen zonder vennootschap (eenmanszaken) kunnen voortaan een pensioenplan (de Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ)) onderschrijven naar analogie met de individuele pensioentoezegging (IPT, voor zelfstandigen met een vennootschap). De premies zijn fiscaal aftrekbaar a rato van 30%.

 

Twee pensioenspaarstelsels

Pensioensparen kan voortaan op twee manieren:

  • Het bestaande stelsel: hierin kunt u maximaal € 960 premie storten. Het belastingvoordeel bedraagt 30%.
  • Een nieuw stelsel: hierin kunt u tot € 1.230 premie storten. Het belastingvoordeel bedraagt 25%. Opgelet, als u voor dit laatste stelsel kiest, stort u best minstens € 1.152. Anders ligt uw belastingvoordeel lager dan in het bestaande stelsel.

 

Beurstaks verhoogt

De beurstaks op aandelen stijgt van 0,27% naar 0,35%. De beurstaks op obligaties gaat van 0,09% naar 0,12%.

 

Hebt u hierover vragen, contacteer uw dossierbeheerder dan zeker!

22 januari 2018

E-newsletter

Accant houdt zijn klanten steeds op de hoogte van de fiscale actualiteit via onze e-newsletter. We doen ons best om onze nieuwsbrieven kort, overzichtelijk en leesbaar te houden. Dit houdt in dat we geen uitgebreide wetteksten of eindeloze details opnemen. Uiteraard zijn wij altijd bereid om deze verder met u te bespreken. Neem daarvoor contact op met uw dossierbeheerder.

Terug naar het overzicht

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte

sluiten
  1. Een professionele totaalservice op het vlak van boekhouding, fiscaliteit, opstart ondernemingen en sociaal advies
  2. Een persoonlijke en discrete relatie met een vast aanspreekpunt binnen ons kantoor
  3. Wij denken actief mee met u op zoek naar oplossingen
  4. Een efficiënte samenwerking tussen uw bedrijf en ons kantoor
  5. Wij houden u op de hoogte van nieuwigheden inzake wetgeving, rechtspraak …

Bij Accant beseffen we dat stilstaan achteruitgaan is. We leveren dan ook heel wat inspanningen om onze eigen activiteiten te optimaliseren en de service naar onze klanten te vernieuwen. Zo beschikken we over heel wat interessante elektronische tools (boekhoud- en facturatiepakket, Codabox ...) die ons toelaten om op een snelle en efficiënte manier gegevens uit te wisselen. Dit levert ons en u heel wat tijdswinst op en werkt dus kostenbesparend. Uiteraard volgen we alle nieuwe evoluties op de voet om zo maximaal te kunnen inspelen op nieuwe kansen.

Overtuigd van onze meerwaarde?

Aarzel niet om ons te contacteren