Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte

sluiten


Nieuw: de Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen

Ben je een zelfstandige zonder vennootschap? Dan kan je binnenkort een Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ) afsluiten. Dat is een nieuwe oplossing om zelf voor een aanvullend pensioen te zorgen. Wij vertellen je er hier alles over.

 

Waarom is een POZ interessant?

Een zelfstandige zorgt best zelf voor een aanvullend pensioen. Zijn gemiddeld wettelijk pensioen ligt immers een stuk lager dan dat van een werknemer en veel lager dan dat van een ambtenaar.

 

Ben je een zelfstandige met een vennootschap, dan kan je een individuele pensioentoezegging (IPT) en een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) afsluiten. Werk je als zelfstandige evenwel zonder een vennootschap, en heb je dus een eenmanszaak, dan kan je een IPT vergeten. Blijft enkel nog het VAPZ over, maar de maximumpremie daarvoor is begrensd tot een al bij al beperkt bedrag. Om die lacune op te vangen werd de POZ geschapen.

 

Voor wie?

Wie kan een POZ afsluiten?

 • zelfstandigen met een eenmanszaak in hoofdberoep
 • zelfstandigen met een eenmanszaak in bijberoep (als ze minstens drie jaar actief zijn en voldoende sociale bijdragen betalen)
 • vrijeberoepers (zonder vennootschap) in hoofd- en bijberoep
 • meewerkende echtgenoten
 • zelfstandige helpers

 

Hoeveel kan je storten?

De maximumpremie wordt berekend op basis van de 80%-regel. Maar wel een aangepaste versie daarvan. Er wordt immers gewerkt met een referentie-inkomen dat berekend wordt op basis van het gemiddelde beroepsinkomen van de drie voorgaande kalenderjaren. Wij kunnen voor jou berekenen hoeveel jouw maximale premie dan precies bedraagt.

 

Betaal je een premietaks op je POZ?

Ja, die bedraagt 4,4%, evenveel als bij een IPT. Bij een VAPZ betaal je dan weer geen premietaks.

 

Krijg je een gegarandeerd rendement?

Dat is mogelijk. Je kan investeren in een POZ die je een gewaarborgd rendement oplevert (tak 21), maar je kan ook kiezen voor een formule waarbij je rendement afhangt van de resultaten van één of meerdere onderliggende beleggingsfondsen (tak 23). Ter vergelijking: bij een VAPZ kan je enkel kiezen voor tak 21.

 

Belastingvoordeel op een POZ?

Ja, hoor. De premies die je stort bezorgen je een fiscaal voordeel van 30% + gemeentelijke opcentiemen. Dat is minder dan bij een VAPZ, waarbij de premie een belastingvoordeel oplevert tegen de marginale aanslagvoet.

 

Hoeveel belasting betaal je op het einde?

Op het eindkapitaal betaal je

 • 10% personenbelasting (niet op de winstdeelnames)
 • een solidariteitsbijdrage (meestal 2%)
 • een Riziv-bijdrage van 3,55%

 

Vanaf wanneer kan je een POZ afsluiten?

Vanaf drie maanden na de publicatie van de nieuwe regels in het Staatsblad. Dat is voor binnenkort voorzien. Nog enkele maanden geduld dus, maar normaal gezien zal dit in 2018 zeker nog mogelijk zijn!

28 maart 2018

E-newsletter

Accant houdt zijn klanten steeds op de hoogte van de fiscale actualiteit via onze e-newsletter. We doen ons best om onze nieuwsbrieven kort, overzichtelijk en leesbaar te houden. Dit houdt in dat we geen uitgebreide wetteksten of eindeloze details opnemen. Uiteraard zijn wij altijd bereid om deze verder met u te bespreken. Neem daarvoor contact op met uw dossierbeheerder.

Terug naar het overzicht

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte

sluiten
 1. Een professionele totaalservice op het vlak van boekhouding, fiscaliteit, opstart ondernemingen en sociaal advies
 2. Een persoonlijke en discrete relatie met een vast aanspreekpunt binnen ons kantoor
 3. Wij denken actief mee met u op zoek naar oplossingen
 4. Een efficiënte samenwerking tussen uw bedrijf en ons kantoor
 5. Wij houden u op de hoogte van nieuwigheden inzake wetgeving, rechtspraak …

Bij Accant beseffen we dat stilstaan achteruitgaan is. We leveren dan ook heel wat inspanningen om onze eigen activiteiten te optimaliseren en de service naar onze klanten te vernieuwen. Zo beschikken we over heel wat interessante elektronische tools (boekhoud- en facturatiepakket, Codabox ...) die ons toelaten om op een snelle en efficiënte manier gegevens uit te wisselen. Dit levert ons en u heel wat tijdswinst op en werkt dus kostenbesparend. Uiteraard volgen we alle nieuwe evoluties op de voet om zo maximaal te kunnen inspelen op nieuwe kansen.

Overtuigd van onze meerwaarde?

Aarzel niet om ons te contacteren